USC has a record-breaking freshmen class. Can hous...